De Authorized Version Holy Bible is God’s perfecte woord in het Engels.

De Authorized Version Holy Bible is God’s perfecte woord in het Engels.

Als eerst en vooral, ons geloof in de perfecte autoriteit en het innerlijke leven van de KING JAMES VERSION. We leren niet dat het een “nauwkeurige vertaling” is of dat het “de woorden (of boodschap) van God” bevat, maar dat de tekst van de KING JAMES VERSION de feitelijke geschreven woorden van God zijn, voor de Engels sprekenden mensen. We begrijpen dat de geïnspireerde geschriften voornamelijk in het Hebreeuws (Oude Testament) en het Grieks (Nieuwe Testament) werden gegeven. Maar deze “originele handtekeningen” zijn gedurende vele eeuwen verloren gegaan, en om dat als een autoriteit te gebruiken zou onjuist en vals zijn. Ook vertrouwen op Hebreeuwse of Griekse teksten kan tot fouten leiden, vanwege de grote verscheidenheid aan tegenstrijdige edities en variaties van tekstsoorten. Er zijn minstens 20 verschillende Griekse teksten en ook veel verschillende Hebreeuwse teksten. Welke is de juiste?

Daarom houden wij om zeven redenen de perfectie van de Authorized Version aan.

1. Het heeft de grootste steun van de oude manuscripten en kerkvaders. Ongeveer 95% van alle Griekse manuscripten ondersteunt de KJV. Ongeveer 2/3 van alle oude kerkvader citaten ondersteunen ook de KJV.

2. Het heeft ALLE andere boeken in het niets doen staan die ooit in de geschiedenis van de mensheid zijn gedrukt. (Ongeveer 6 miljard sinds 1611!) Als het niet God’s woord is, waarom heeft het dan zoveel meer uitgaven dan welk ander boek of andere bijbel dan ook?

3. Geen enkel ander religieus boek (inclusief de originele handtekeningen) is ooit in de buurt gekomen van het produceren van de geestelijke vrucht (Luke 6:43 -44) die de KING JAMES VERSION in minder dan 400 jaar heeft voortgebracht.

4. Geen enkel ander religieus boek heeft de toekomst nauwkeurig kunnen voorspellen zoals de KJV de afgelopen 100 jaar heeft gedaan. ( 2 Peter 1:19-21, Matthew 24, 1 Timothy 4:1-3, 2 Timothy 3:1-5, & Revelation )

5. Er zijn meer dan 200 nieuwe bijbel versies geproduceerd sinds 1881 om de KJV te vervangen. Ze zijn allemaal mislukt! De enige ‘succesvolle’ nieuwe bijbel is de bijbel die eigendom is van, wordt afgedrukt en gepromoot door seculiere bedrijven. De NIV is bijvoorbeeld eigendom van Ruppert Murdoch, die ook de eigenaar is van FOX-televisienetwerk en de satanische bijbel van Anton LaVey! (Amos 3:3)

6. De KJV is de ENIGE bijbel zonder copyright erop. God wil dat iemand zijn woord kan publiceren. Hij is niet voor de hebzuchtige uitgevers die de nieuwe versies bezitten. (1 Timothy 6:10)

7. De KJV werd vertaald door een superieure techniek die de nauwkeurigheid garandeerde. Er waren 47 van Europa’s meest briljante geleerden die aan de vertaling werkten, en elk boek van de Bijbel moest 7 verschillende testen doorstaan voordat het als schrift zou worden aanvaard. Veel van de nieuwe versies van de twintigste eeuw zijn geschreven door slechts één of twee mannen! De KJV werd ook vertaald in een tijd van veel hogere morele zuiverheid. In tegenstelling tot de nieuwe versies van de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Ons geloof in de perfecte autoriteit van de KING JAMES VERSION stelt ons in staat om op elk moment God’s waarheid te spreken tegen IEDEREEN zonder oneerlijk te zijn. (Matthew 7:28-29) Het is een teleurstellend feit dat VEEL voorgangers en Christenen hun bijbel ‘God’s woord’ noemen en toch geloven ze in hun hart niet dat het foutloos is. ( 1 John 5:10-13 ) Dit leidt tot wat Jezus een ‘huichelaar’ noemde. (lees Matthew 23) Als je geen perfecte Bijbel hebt, dan heb je geen perfecte God en Heiland.

Lees hier meer:

https://www.kingjamesbible1611ministries.com/waarom-de-king-james-bijbel/

https://www.kingjamesbible1611ministries.com/belangrijke-kerkgeschiedenis-en-documentaires/

King James Bible 1611 / Authorized Version Heilige Bijbel

(KJV 1611)

Zonder de Apocriefen, en zorg dat het geen ‘nieuwe’ editie is zoals de NKJV of de KJVER

King James Verion 1611
Kingjamesbible1611.nl

King James Bible 1611 Ministries is gewijd aan drie doelen:

1. Het evangelie van de Heer Jezus Christus prediken, te vinden in de pagina’s van de King James Version.

2. Geredde, wedergeboren gelovigen de juiste leer onderwijzen.

3. Het verdedigen van de perfectie van de King James Bible 1611, God’s Heilig geschreven woord.

2 Timothy 2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.